Underneath Photo
Underneath Photo

  • דוד מלכי בעלים של מכון הכושר "כושר ג'ים" שובר רעפים עם הראש מתוך הופעה ברחוב בן יהודה בירושלים

  • הוא מבקש קצת שקט, הוא צריך ריכוז …חזק ל

  • דוד מלכי בעלים של מכון הכושר "כושר ג'ים" שובר רעפים עם הראש מתוך הופעה ברחוב בן יהודה בירושלים

  • כושר ג'ים-מרכז בריאות כושר ואומנויות

  • כושר ג'ים 2

  • מותי