Trainers

First training session with a trainer for free

Brazilian Jiu-Jitsu

Fabio Franco Shimon

Brazilian Jiu-Jitsu Course for Adolescents and Adults Course: Black belt received in Brazil by Ricardo de LaRiva reference in Brazilian Jiu-Jitsu.